“Emacsem przez Sendmaila” czyli 5 prawdziwych scenariuszy APT wykorzystujących aplikacje biznesowe

Prawdziwe przypadki ataków ukierunkowanych na konkretną firmę i jej procesy biznesowe, gdzie kluczową rolę odegrały nie systemy powszechnie dostępne, ale aplikacje specyficzne dla biznesu danej organizacji. Działania, które należy podjąć, żeby zapobiegać tego typu przypadkom i jak wykrywać symptomy podobnych ataków.

Inne artykuły