Internet banking safeguards vulnerabilities

 

Prezentacja z konferencji AppSec EU 2016 w Rzymie