„Next Generation Security” – Jak ustrzec się starych problemów?