Raport z badania – Praktyki wytwarzania bezpiecznego oprogramowania