Bezpieczeństwo aplikacji J2EE

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów pracujących w technologii J2EE zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz dla osób chcących wykorzystać tą wiedzę podczas swojej pracy.

W trakcie szkolenia pojawi się dużo ćwiczeń i przykładów defektów bezpieczeństwa, opracowanych na podstawie doświadczenia trenera zdobytego podczas testowania bezpieczeństwa aplikacji. Zostaną omówione techniki i mechanizmy umożliwiające tworzenie bezpiecznych aplikacji.

Konspekt

 1. Wprowadzenie
 • Wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa sieci, systemów i aplikacji
 • Dobre praktyki, zasady i standardy

 

 1. Modelowanie zagrożeń
 • Podstawowe pojęcia
 • Istniejące podejścia
 • Warsztaty, na przykładzie aplikacji, nad którą pracuje dany zespół

 

 1. Przegląd standardów i przydatnych dokumentów
 • OWASP ASVS 2013
 • OWASP TOP 10 2013
 • OWASP Proactive Controls
 • OWASP CheatSheets
 • Security Knowledge Framework

 

 1. Komunikacja SSL/TLS
 • Wprowadzenie do PKI
 • Budowa i rodzaje certyfikatów
 • Przykłady komunikacji (analiza zapisu ruchu sieciowego SSL/TLS)
 • Bezpieczeństwo i testowanie SSL/TLS

 

 1. Bezpieczne programowanie w kontekście J2EE
 • Dostępne mechanizmy bezpieczeństwa – na poziomie kodu i konfiguracji
 • Uwierzytelnienie, sesyjność, autoryzacja
 • Kontrola dostępu do funkcji i danych – dobre praktyki, role, uprawnienia, minimalizacja powierzchni ataku
 • Walidacja danych wejściowych
 • Kodowanie na wyjściu w zależności od kontekstu (html, xml, javascript…) – automatyczne kodowanie framework-a, oraz przypadki gdy może zawieść
 • Prawidłowa konstrukcja zapytań do baz danych
 • Błędy wynikające z interpretacji Expression Language oraz deserializacji (m.in. Remote Code Execution)
 • Błędy parsowania XML (XML External Entity)
 • Prawidłowe użycie mechanizmów kryptograficznych
 • Inne częste błędy występujące w aplikacjach J2EE (m.in. błędy logiczne, nieautoryzowana zmiana wewnętrznego stanu aplikacji)
 • Bezpieczeństwo w kontekście wykorzystywanych bibliotek i frameworków (np. Struts, Spring, Wicket, JSF, …)
 • Analiza przykładowych błędów bezpieczeństwa, z którymi spotkał się dany zespół

 

Część warsztatowa (ćwiczenia, w trakcie omawiania rodzajów błędów)

 

 1. Narzędzia wspomagające i automatyzujące niektóre aspekty testów bezpieczeństwa
 • OWASP ZAP
 • OWASP Dependency Check

 

 1. Techniki utrudniania i wykrywania ataków
 • OWASP AppSensor