Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych

Podstawy bezpieczeństwa

Podstawowe pojęcia

 • uwierzytelnienie, autoryzacja, poufność, integralność,dostępność;
 • spojrzenie intruza, wektory ataku,
 • zasada najmniejszych przywilejów,

Dokumenty, standardy

 • OWASP:  TOP 10, TOP 10 Proactive Controls, ASVS, Testing Guide, Developers Guide
 • SDLC
 • OpenSAMM

Modelowanie zagrożeń

 • podstawowe pojęcia: zasób, zagrożenie, podatność, ryzyko
 • typowe ryzyka dla aplikacji www, mobilnych

Ćwiczenie: modelowanie zagrożeń dla własnej aplikacji mobilnej.

Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne – ćwiczenia praktyczne – narzędzia, podatne aplikacje:

 • rozpakowanie paczki
 • dekompilacja, analiza kodu, różne poziomy zaciemnienia kodu na przykładach
 • pliki zapisywane na urządzeniu
 • logi
 • komunikacja międzyprocesowa
 • weryfikacja poprawności działania SSL, przechwytywanie ruchu HTTPS
 • modyfikacja parametrów przesyłanych przez aplikację do serwera
 • aplikacje webview – specyficzne zagrożenia, dobre praktyki.
 • wykorzystanie przykładowej podatności w webview do ataku na telefon

 

Omówienie podatności w aplikacjach mobilnych na przykładach – m.in. podatności logiczne, błedy architektury.

Bezpieczne programowanie API aplikacji mobilnych (opcja)

 • Dostępne mechanizmy bezpieczeństwa – na poziomie kodu i konfiguracji
 • Częste błędy występujące w aplikacjach na danej platformie
 • Bezpieczeństwo w kontekście wykorzystywanych bibliotek i frameworków
 • Analiza przykładowych błędów bezpieczeństwa
 • Część warsztatowa (ćwiczenia, w trakcie omawiania rodzajów błędów)
 • Praca na kodzie źródłowym podatnej aplikacji oraz z narzędziami testującymi bezpieczeństwo.