Bezpieczeństwo aplikacji PHP

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów pracujących w technologii PHP zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz dla osób chcących wykorzystać tą wiedzę podczas swojej pracy.

W trakcie szkolenia pojawi się dużo ćwiczeń i przykładów defektów bezpieczeństwa, opracowanych na podstawie doświadczenia trenera zdobytego podczas testowania bezpieczeństwa aplikacji. Zostaną omówione techniki i mechanizmy umożliwiające tworzenie bezpiecznych aplikacji.

Konspekt

 1. Wprowadzenie
 • Wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa sieci, systemów i aplikacji
 • Dobre praktyki, zasady i standardy

 

 1. Modelowanie zagrożeń
 • Podstawowe pojęcia
 • Istniejące podejścia
 • Warsztaty, na przykładzie aplikacji, nad którą pracuje dany zespół

 

 1. Przegląd standardów i przydatnych dokumentów
 • OWASP ASVS 2013
 • OWASP TOP 10 2013
 • OWASP Proactive Controls
 • OWASP CheatSheets

 

 1. Komunikacja SSL/TLS
 • Wprowadzenie do PKI
 • Budowa i rodzaje certyfikatów
 • Przykłady komunikacji (analiza zapisu ruchu sieciowego SSL/TLS)
 • Bezpieczeństwo i testowanie SSL/TLS

 

 1. Bezpieczne programowanie w PHP
 • Dostępne mechanizmy bezpieczeństwa – na poziomie kodu i konfiguracji
 • Zastosowanie dobrych praktyk bezpiecznego programowania w PHP w kontekście aplikacji webowych oraz API serwerowego
 • Bezpieczeństwo w kontekście wykorzystywanych bibliotek i frameworków
 • Połączenie i obsługa zapytań do baz danych
 • Często występujące błędy w kodzie PHP
 • Analiza przykładowych błędów bezpieczeństwa

 

Część warsztatowa (ćwiczenia, w trakcie omawiania rodzajów błędów)