Wprowadzenie do testowania bezpieczeństwa dla testerów oprogramowania

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia dotyczące testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz dla osób chcących wykorzystać tą wiedzę podczas swojej pracy.

W trakcie szkolenia pojawi się dużo ćwiczeń i przykładów defektów bezpieczeństwa, opracowanych na podstawie doświadczenia zdobytego przez trenera podczas testowania bezpieczeństwa aplikacji. Omówione zostaną przydatne narzędzia wykorzystywane podczas testów wraz z ich niedoskonałościami i ograniczeniami. Słuchacze poznają standardy związane z testowaniem i określaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa aplikacji.

Szkolenie prowadzi trener posiadający kilkuletnie doświadczenie w testowaniu bezpieczeństwa aplikacji.

Konspekt

 1. Wprowadzenie
 • Trendy
 • Jak/kiedy/czemu testować bezpieczeństwo
 • Realia testów bezpieczeństwa

 

 1. Modelowanie zagrożeń
 • Podstawowe pojęcia
 • Istniejące podejścia
 • Ryzyka dla aplikacji webowych i mobilnych

 

 1. Bezpieczeństwo a wymagania
 • Funkcjonalne
 • Niefunkcjonalne

 

 1. Przegląd standardów
 • OWASP ASVS 2013
 • OWASP TOP 10 2013
 • OWASP TOP 10 Mobile Risks
 • OWASP Testing Guide

 

 1. Przydatne narzędzia
 • Firebug, Web Developer, Cookie Swap
 • Fiddler
 • OWASP ZAP
 • OWASP DirBuster

 

 1. Typowe błędy
 • Walidacja danych
 • Błędy w logice biznesowej
 • Uwierzytelnianie/autoryzacja
 • XSS, SQL Injection

 

 1. Aplikacje webowe
 • Podstawy HTTP, SSL
 • Często występujące podatności
 • Techniki testowania

 

 1. Aplikacje mobilne
 • Urządzenie a API po stronie serwera
 • Mechanizmy bezpieczeństwa mobilnych systemów operacyjnych
 • Checklista dla aplikacji mobilnych

 

 1. Testy
 • Budowanie przypadków testowych
 • Automatyzacja – czy to możliwe?
 • Raportowanie

Umiejętności słuchaczy przed szkoleniem:

Wskazane doświadczenie testowaniu lub tworzeniu aplikacji. Mile widziana podstawowa wiedza w zakresie protokołu HTTP.

Umiejętności słuchaczy po szkoleniu:

Szkolenie to poszerzy wiedzę uczestników o podstawowe aspekty dotyczące testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz pozwoli na budowanie przypadków testowych związanych z bezpieczeństwem badanych aplikacji.