Testowanie bezpieczeństwa – jak dostosować zakres do realnych zagrożeń i budżetu