Blockchain i bezpieczeństwo Smart Contracts

Technologia blockchain jest obecnie jedną z najbardziej popularnych technologii i ma potencjał do wykorzystania w każdej branży. Umożliwia bezpieczne przechowywanie informacji, jest także określona jako technologia „rozproszonej księgi”. Niektóre implementacje, jak np. Ethereum, znane są jako systemy blockchainowe nowej generacji, ponieważ zawierają inteligentne kontrakty, które pozwalają na automatyzację uruchamiania rozproszonych zadań.

 

Mechanizmy bezpieczeństwa są wbudowane w technologię blockchain dzięki wykorzystaniu kryptografii, która zapewnia autoryzację komponentów architektury oraz uniemożliwia modyfikację zatwierdzonych informacji umieszczonych i podpisanych w bloku danych. Jednakże odporność technologii blockchain na ataki związane z jej modelem bezpieczeństwa, nie czynią jej odpornej na inne ataki, np. związane z zarządzaniem danymi blokowymi.

 

W rzeczywistości pojawiają się nowe zagrożenia, które nie mają zastosowania w przypadku scentralizowanych baz danych. Wśród tych zagrożeń można wymienić problem z zarządzaniem kluczami prywatnymi, które autoryzują komponenty architektury systemu, podatności dotyczące publicznych usług, które uzyskują dostęp do systemów blockchainowych lub podatności w implementacji usług, które używają mechanizmów kryptograficznych.

 

Systemy blockchainowe, które korzystają z inteligentnych kontraktów są szczególnie narażone na ryzyko, ponieważ przechowują i wykonują aplikacje innych firm. Wiele historii potwierdza, że inteligentne kontrakty (Smart Contracts) są szczególnie narażone na ataki. Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa aplikacji korzystających z systemów blockchainowych przedstawiliśmy w osobnym artykule.

 

Naszą odpowiedzią na opisane powyżej zagrożenia jest audyt bezpieczeństwa architektury, która używa technologii blockchainowej oraz aplikacji rozproszonych:

  • testy penetracyjne infrastruktury opartej na blockchain
  • testy bezpieczeństwa punktów styku i aplikacji zintegrowanych z blockchain
  • przegląd kodu źródłowego dla inteligentnych kontraktów i aplikacji rozproszonych.

 

Jeśli jesteś na etapie projektowania bądź wdrażania swojego rozwiązania opartego o technologię blockchain lub inteligentnych kontraktów, możemy ci pomóc wychwycić błędy projektowe i pomóc zaprojektować bezpieczny system (security-by-design). Oferujemy również warsztaty, na których prezentujemy zagrożenia, które należy rozważyć na etapie projektowania i wdrażania aplikacji.