Bezpieczeństwo aplikacji Java/.Net/PHP/...

Szkolenia dedykowane

Organizujemy dedykowane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa aplikacji, skupione na konkretnej technologii  m.in. mobile, iOS, Android, Java, .NET, PHP. Szczegółowy program szkolenia każdorazowo ustalamy z klientem, tak  aby w pełni odpowiadał bieżącym potrzebom i stanowi wiedzy w zespole klienta. Większość materiałów, przykładów i ćwiczeń  opracowujemy na potrzeby tego jednego szkolenia, co pozwala na dokładnie dopasować je do potrzeb.

 

Warsztaty łączone z testami

Najbardziej efektywną formą szkolenia zespołu projektowego w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania jest połączenie szkolenia z testami bezpieczeństwa.  Przy takim scenariuszu najpierw wykonujemy testy bezpieczeństwa, a potem opracowujemy materiał szkoleniowy. Zaangażowanie zespołu klienta i transfer wiedzy, dzięki temu jest możliwy już od fazy testów, które w takich wypadkach  przeprowadzamy w metodyce white-box. Po zakończeniu testów realizujemy warsztaty dla zespołu projektowego, podczas których omawiamy znalezione błędy, szkolimy z technik bezpiecznego programowania i opracowujemy wspólnie z zespołem klienta strategię na przyszłość. Takie podejście gwarantuje wdrożenie zdobytej wiedzy w praktyce i najlepiej sprzyja osiągnięciu celu, jakim są aplikacje pozbawione błędów bezpieczeństwa i o właściwej architekturze.

 

Security Aware Developer

Jako krok wyjściowy rekomendujemy również nasz autorski program „Security Aware Developer„.  Doskonale sprawdzi się, jeśli celem jest podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania w licznym zespole projektowym, który wcześniej nie przeszedł żadnych szkoleń w tym zakresie. Jeśli zespół ma już pewne doświadczenie to rekomendujemy powyżej opisane podejście w którym łączymy testy z warsztatami lub opracowanie dedykowanego szkolenia.

 

Skontaktuj się, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji.